Donationer

 

Föreningen tar emot donationer med tacksamhet.

 

För mera information kontakta:

 

Ingemar Tåg

Ordförande

 

ingemar.tag@gmail.com

Tfn 050 414 5060

 

Stödjande medlem

 

Stödjande medlem kan man bli genom att betala en symbolisk årsavgift.

 

För mera information kontakta:

 

Ingemar Tåg

Ordförande

 

ingemar.tag@gmail.com

Tfn 050 414 5060